گردهمایی نمایندگان فروش گروه شاهسوند

گردهمایی مديران و نمايندگان فروش و تامين كنندگان شركتهای شاهسوند در حاشيه برگزاری نمايشگاه اگروفود تهران در ضيافت شام هتل اسپيناس پلاس