محصولات /

زعفران سرگل شاهسوند

وزن: 0.2 گرم، 0.5 گرم، 1 گرم، 2 گرم، 0.5 مثقال، 1 مثقال

نوع بسته بندی: جعبه مقوایی

هشدار! : به دلیل ترکیب زعفران، برای زنان باردار خطر سقط جنین وجود دارد. با احتیاط مصرف کنید.