محصولات /

مناسب در تهیه انواع دسرها، فرنی، ماقوت.

وزن: 500 گرم

نوع بسته بندی: پت خانواده