محصولات /

آرد گندم، شیر حشک بدون چربی، شکر سفید، زعفران و...

وزن: 500 گرم

نوع بسته بندی: جعبه مقوایی

هم نشینی عصرانه تان را با کیک باقلوا شاهسوند شیرین کنید.