محصولات /

خوش دم و خوش بو

نوع بسته بندی: جعبه مقوایی

جهت پیشگیری از کم خونی، حداقل دو ساعت قبل و بعد از غذا از مصرف چای خودداری کنید.