محصولات /

تهیه شده از چای سیاه سیلان باروتی

نوع بسته بندی: جعبه مقوایی

چای سیلان باروتی زرین به سفارش غرب کشور

جهت پیشگیری از کم خونی، حداقل دو ساعت قبل و بعد از غذا از مصرف چای خودداری کنید.