سردنوش

خنک‌های یک خاطره
نوشیدنی های سرد از گذشته برای تنظیم دمای بدن در گرما استفاده می شده و هرکدام طعم و خواص خاصی برای بدن دارد، و در جوامع مختلف از دیرباز مورد استفاده قرار می گرفته است.
سردنوش شاهسوند
بسیاری از نوشیدنی های سنتی از عصاره های گیاهی تهیه می شوند، مورد توجه قرار گرفته اند. برخی از این نوشیدنی ها با داشتن خواص دارویی، تاثیر مثبتی روی سلامتی افراد می گذارند. ایران کشوری چهار فصل می باشد و در فصول مختلفی از سال گیاهان مختلفی دارد. در هر کدام از شهرهای کشور گیاهان متنوعی وجود دارد که می توان از آنها جهت تهیه شربت های مختلف استفاده کرد که از سال های دور در نوشیدنی های سنتی ایرانی مورد استفاده قرار می گرفتند.