محصولات /

پودر زیره سبز، پودر پیاز، پودر سیر، پودر فلفل و نمک تصفیه شده

وزن: 75 گرم

نوع بسته بندی: پت