محصولات /

وزن: 800 گرم و 400 گرم

نوع بسته بندی: قوطی فلزی