محصولات /

وزن خالص : 450 گرم و 700 گرم و 900 گرم

نوع بسته بندی: سلفون