محصولات /

100 عدد چای کیسه ای

نوع بسته بندی: جعبه شیشه ای

محتوی چای کیسه ای زعفرانی با هل، چای سبز کیسه ای، چای عطری کیسه ای، چای ساده کیسه ای.