محصولات /

کلکته شکسته زرین هندوستان

نوع بسته بندی: قوطی فلزی

برگزیده از بهترین مزارع چای در شمال هندوستان، دیر دم با عطر و طعم و رنگی قوی.

جهت پیشگیری از کم خونی، حداقل دو ساعت قبل و بعد از غذا از مصرف چای خودداری کنید.