محصولات /

چای كله مورچه محصول كشور كنیا

نوع بسته بندی: قوطی فلزی

جهت پیشگیری از کم خونی، حداقل دو ساعت قبل و بعد از غذا از مصرف چای خودداری کنید.