محصولات /

دانه ذرت شیرین، شکر، آب، نمک

وزن: 370 گرم

نوع بسته بندی: قوطی فلزی